Resultaten
  • 30 minuten
  • kernteam

In deze stap bekijken jullie de schoolresultaten per onderzoeksvraag. Jullie kunnen er vervolgens voor kiezen om een aantal resultaten in de diepte te analyseren en sterktes en groeikansen te identificeren. 

Bestudeer zeker de generieke doelen en klik door naar de  onderliggende ontwikkelstappen.