Over de opdracht
  • 10 minuten
  • kernteam & volledige team

Om betekenis te kunnen geven aan de resultaten, is het belangrijk om te ervaren wat de opdracht inhoudt. Bekijk hoe de opdracht vorm heeft gekregen.  Ga na welke doelen we met deze proef evalueren en uit welke ontwikkelstappen ze bestaan. Lees de didactische motivatie bij de proef.