Overwegingen vooraf
Afnamecontext
Relevante leerlingenkenmerken

Wat zijn leerlingenkenmerken die relevant zijn om de resultaten van de schrijfproef Nederlands te begrijpen?

    • Hoeveel leerlingen hebben een andere thuistaal dan Nederlands?
    • Hoeveel leerlingen konden het spel niet grondig inoefenen?
    • Andere 
Afnameomstandigheden
Uitzonderlijke gebeurtenissen

Wat zijn andere uitzonderlijke gebeurtenissen die belangrijk zijn om de resultaten te begrijpen?