Conclusies en acties
  • 30 minuten
  • volledige team

In deze stap is het aan jullie om acties te plannen op basis van de hypotheses en de conclusies. Hier vinden jullie ook inspiratie voor mogelijke acties. Je kunt formuleren wie de actie op zich neemt en wat voor soort actie het is.