Resultaten
Globale analyse
behalen 80% of meer
behalen tussen 50% en 80%
behalen minder dan 50%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 • Eigen school
 • Referentiegroep
 • Vlaanderen
  Gemiddeldes:
 • 0
 • 0
 • 0
Je school scoort opvallend lager dan de referentiegroep.

DEELONDERZOEKSVRAAG 1

In welke mate kunnen leerlingen een opgegeven gedicht voorlezen?
behalen 80% of meer
behalen tussen 50% en 80%
behalen minder dan 50%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 • Eigen school
 • Referentiegroep
 • Vlaanderen
  Gemiddeldes:
 • 0
 • 0
 • 0
Je school scoort opvallend lager dan de referentiegroep.

DEELONDERZOEKSVRAAG 2

In welke mate kunnen leerlingen verschillen beschrijven in het Frans?
behalen 80% of meer
behalen tussen 50% en 80%
behalen minder dan 50%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 • Eigen school
 • Referentiegroep
 • Vlaanderen
  Gemiddeldes:
 • 0
 • 0
 • 0
Je school scoort opvallend lager dan de referentiegroep.
Eerste indruk?
 • Vinden we dit goed? Of eerder minder goed? 
 • Willen we dit verder onderzoeken?