Overwegingen vooraf
Afnamecontext
Relevante leerlingenkenmerken

Wat zijn leerlingenkenmerken die relevant zijn om de resultaten van de spreekproef Frans te begrijpen?

  • Bv. Hoeveel leerlingen spreken thuis Frans?
Afnameomstandigheden
Uitzonderlijke gebeurtenissen

Wat zijn andere uitzonderlijke gebeurtenissen die belangrijk zijn om de resultaten te begrijpen?