Over de opdracht
Inhoud en doelen
Omschrijving van de opdracht

Met deze proef evalueren we de spreekvaardigheid Frans. Hiervoor kregen de leerlingen een spreekopdracht die bestond uit twee deelopdrachten. In de eerste deelopdracht lazen de leerlingen een gedicht voor. In de tweede deelopdracht beschreven ze vijf verschillen tussen twee bijna identieke afbeeldingen van een klaslokaal.

In de volgende stap tonen we een filmpje om je nog meer inzicht te geven in de opdracht.

Doelstellingen van de opdracht
Didactische motivatie van de opdracht

Om te peilen naar de spreekvaardigheid in het Frans kozen we voor twee betekenisvolle en uitdagende opdrachten.

Het gedicht dat de leerlingen moeten voorlezen is authentiek. Enkel de werkwoordsvormen in het verleden (passé simple) werden omgezet naar de tegenwoordige tijd. De leerlingen zullen niet alle woorden uit het gedicht kennen. Op die manier worden ze uitgedaagd om strategieën in te zetten, te luisteren naar de ingesproken tekst en de minder gekende woorden correct na te zeggen.

Bij de tweede opdracht beschrijven de leerlingen de vijf verschillen in één enkele opname en niet verschil per verschil. Op die manier blijven ze in de flow van de beschrijving en sluit de opdracht aan bij de verwachtingen van TOmf4: iets of iemand beschrijven in de vorm van een opsomming.