Reflecties
  • 60 minuten
  • kernteam & volledige team

In deze stap brainstormen jullie over mogelijke oorzaken voor de sterktes en de groeikansen en gaan jullie op zoek naar verklarende hypothesen.

In sommige situaties kan het zinvol zijn om de leerlingenresultaten en andere data bijkomend te bekijken.