Overwegingen vooraf
Voorspellingen

Voorspel op basis van hoe jullie op school werken, vanuit jullie buikgevoel en ervaringen over de hele schoolloopbaan, hoe de leerlingen de opdrachten gedaan hebben. 

DEELONDERZOEKSVRAAG 1

In welke mate kunnen leerlingen een opgegeven gedicht voorlezen?

Hoe voorspellen we het gedaan te hebben voor ...? 

 • De leerlingen hebben een verzorgde uitspraak.
 • Titel
 • De leerlingen lezen vlot.
 • Titel

DEELONDERZOEKSVRAAG 2

In welke mate kunnen leerlingen verschillen beschrijven in het Frans? 

Hoe voorspellen we het gedaan te hebben voor ...? 

 • De boodschap komt over voor een Franstalige.
 • Titel
 • De leerlingen gebruiken de juiste zelfstandige naamwoorden.
 • Titel
 • De leerlingen gebruiken de correcte lidwoorden bij de zelfstandige naamwoorden.
 • Titel
 • De leerlingen gebruiken juiste negatie, voorzetsels en kleuren.
 • Titel
 • De leerlingen gebruiken juiste zinsstructuren.
 • Titel