Overwegingen vooraf
  • 20 minuten
  • kernteam en/of volledige team

In deze stap denken jullie na over de leerlingenkenmerken die van invloed kunnen zijn op de resultaten. Jullie staan ook even stil bij de afnamecontext. 

Daarna voorspellen jullie op basis van hoe jullie op school werken, vanuit jullie buikgevoel en ervaringen over de hele schoolloopbaan, hoe de leerlingen de opdrachten gedaan hebben.