Resultaten schoolklimaat
Globale resultaten
behalen 80% of meer
behalen tussen 50% en 80%
behalen minder dan 50%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

  • Eigen school
  • Referentiegroep
  • Vlaanderen
    Gemiddeldes:
  • 0
  • 0
  • 0
Je school scoort opvallend lager dan de referentiegroep.