Resultaten attitudes
In dit deel krijg je de resultaten over de burgerschapsattitudes van de leerlingen. De attitudes worden gelinkt aan de relavante doelen uit het funderend leerplan, maar zijn niet dekkend en slechts indicatief voor deze leerplandoelen.