Analyserapport
Burgerschapskompas basisonderwijs
De stappen in dit analyserapport
  • Introductie

  • Vooroefening

  • Leerlingenkenmerken

  • Resultaten schoolklimaat

  • Resultaten attitudes

  • Klas- en schoolactiviteiten

    Het burgerschapskompas bevatte optionele vragen over specifieke klas- en schoolactiviteiten. Deze bekijk je vanuit je pedagogisch project. In welke mate je belang hecht aan specifieke activiteiten kan afhangen van je pedagogische visie en project. Let dat dit deel mogelijks niet werd ingevuld door leerlingen (indien je koos voor verkorte versie) of niet door alle leerlingen werden ingevuld.

  • Reflecties

  • Conclusie en acties