4.
Titel en inleiding
  • Bedenk eerst een titel voor je speluitleg.
  • Vertel waarover je speluitleg zal gaan.
  • Hou de titel kort.
  • Schrijf dan de inleiding.
  • Schrijf in één zin een duidelijke samenvatting van het spel.

Titel en inleiding geschreven? Ga naar de volgende stap.

animate__pulse

IDP6 - Nederlands De speluitleg schrijven