5.
Vraag 3

Welk van onderstaande afbeeldingen verdeelt de hut in twee gelijke helften?

Antwoorden is verplicht.
animate__pulse

IDP6 - Muzische Vorming Toets