IDP6 - Frans Spreken

In deze proef gaan we Frans spreken. Eerst ga je een gedicht voorlezen. Daarna ga je vijf verschillen tussen twee tekeningen beschrijven. Je gaat dit telkens opnemen. Je krijgt voldoende tijd om te oefenen. Ben je er klaar voor?


animate__pulse

IDP6 - Frans Spreken