Conclusies en acties
Inspiratie voor acties
Bied extra oefenkansen aan
  • Maak van de speeltijd een spel! Stimuleer de leerlingen om de oefeningen en spelen van in de LO-les ook op de speelplaats te doen. Omgekeerd kan natuurlijk ook.
  • Organiseer tijdens de middagspeeltijd activiteiten waardoor de leerlingen kunnen oefenen op de vaardigheden waarvoor ze minder goed scoorden bij de IDP-proef.
  • Zorg voor aangepast materiaal zodat de leerlingen tijdens de pauze doelgericht kunnen oefenen.
  • Stimuleer de ouders om hun kinderen aan te zetten tot actieve vrijetijdsbesteding.
  • Breng ouders op de hoogte van het sportaanbod in de buurt.
Een bewegingsgezinde school maak je niet alleen

Als bewegingsgezinde basisschool heb je aandacht voor het dubbel belang van beweging.
Enerzijds heb je de integratie van beweging (bewegend leren) als middel binnen andere onderwijsarrangementen dan de lessen lichamelijke opvoeding. Anderzijds heb je de ontwikkeling van beweging als doel op zich.

Een bewegingsgezinde basisschool is de verantwoordelijkheid van iedereen! Dus niet het exclusieve terrein van de bewegingsleraar. Je kunt ook een mini-team samenstellen van trekkers die het beweegbeleid willen aanzwengelen.

   vb.: ‘ one mile a day’, bewegingstussendoortjes, bewegend leren,…

Meer informatie hierover vind je op de PRO.-pagina van de bewegingsgezinde school.

Geef je collega’s inspiratie voor bewegingstussendoortjes en bewegend leren

Inspiratie kun je vinden op MOEV en op Beweegbuddy.

Bekijk of je voldoende materiaal ter beschikking hebt

Ga na welke uitrusting je nodig hebt in je school.

Komen alle doelen voldoende en evenwichtig aan bod?
 • Ga met ditinteractief schemana of alle doelen waar je als leerkracht LO effectief aan kunt werken aan bod komen.
 • Neem je jaarplannen van de verschillende leerjaren onder de loep en bekijk of ze opgebouwd zijn volgens een logische leerlijn.
Maak gebruik van de uitbouwfactoren

Je kunt de aangeboden activiteiten vereenvoudigen of moeilijker maken door wijzigingen aan te brengen aan de aangeboden materialen, de speelruimte, de wijze van uitvoeren, het aantal spelers en hun interactie... Dit noemen we de uitbouwfactoren. Lees er meer over in de Zillbib.

Bespreek vooraf duidelijke criteria

Door vooraf aan te geven waaraan de bewegingsopdracht moet voldoen, weet de leerling wat de verwachting is en kan hij zichzelf evalueren.

Meer weten?

Op de PRO.-site van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je meer informatie over het leergebied lichamelijke opvoeding . Hier vind je praktijkvoorbeelden, visieteksten, krachtlijnen van lichamelijke opvoeding en tips om kwaliteitsvolle lichamelijke opvoeding in je klas en op school aan te bieden. 

Op de webpagina basisaanbod leerplanimplementatie . vind je alle nascholingen die je kunnen ondersteunen bij het implementeren van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!

Op de evaluatiebox basisonderwijs vind je ter illustratie evaluatie-instrumenten om breed te evalueren.