6.
Vraag 3: Bouwsteen vorm

Welk van onderstaande afbeeldingen verdeelt de hut in twee gelijke helften?

animate__pulse

IDP6 - Muzische Vorming Toets